Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (nie mylić z partią polityczną o podobnej nazwie)

Celem statutowym Stowarzyszenia jest najszerzej rozumiane kultywowanie postaw patriotycznych, a zwłaszcza działania służące obiektywnemu wyjaśnieniu Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem oraz upamiętnieniu jej Ofiar. Powyższe cele są realizowane poprzez działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną, m.in. organizowanie spotkań, debat, konferencji, seminariów i wystaw dotyczących spraw bieżących, a także popularyzujących tradycję historyczną.
Stowarzyszenie jest organizacją otwartą. Do włączenia się w jego działalność zapraszamy wszystkich, którym bliska jest przyszłość Polski, budowana na prawdzie i fundamentach tożsamości narodowej. Wszystkich, dla których w hierarchii wartości życia publicznego Polska jest najważniejsza.

Facebook:

https://www.facebook.com/StowarzyszeniePolskaJestNajwazniejsza

Tymczasowa strona internetowa:

http://www.atopolskawlasnie.com/SPJN/index_SPJN.html