Szanowni Państwo,
     Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza (proszę nie mylić z partią!) przygotowało tom I  Tekstów źródłowych z Historii Polski dla uczniów szkół średnich (tom obejmuje średniowiecze, wiek XVI, wiek XVII).  Wyboru i opracowania zamieszczonych w  tomie tekstów dokonali wybitni specjaliści od poszczególnych epok: profesor Marek Barański, profesor Jan Dzięgielewski, profesor Edward Opaliński.
     Przygotowany zestaw materiałów źródłowych wykracza poza dominujący dziś kanon. Poszczególne dokumenty publikowane są tak, by pomogły w zdobywaniu umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego, wyciągania wniosków, selekcji i porządkowania faktów, a także ferowania ocen… . Myślenie, ciągłe poszukiwanie to najlepsza forma rozwoju intelektualnego. Samodzielność intelektualną zapewnia umiejętność zadawania pytań i temu służyć winno przede wszystkim kształcenie oparte na źródłach. Zaprezentowane materiały są obudowane aparatem służącym do lepszego zrozumienia treści, a także pokazania wzorca metody badania źródłowego, aby młodzi adepci nauki historycznej potrafili opracowany przez siebie aparat zastosować.        
    W przygotowaniu są kolejne tomy: tom II (wiek XVIII) tom III (wiek XIX) tom IV (od roku 1918 do czasów współczesnych).  
    Publikacja przygotowana jest z myślą o nauczycielach historii i ma służyć im jako  pomoc naukowa.  Książka rozprowadzana jest bezpłatnie wśród nauczycieli historii i uczniów szczególnie zainteresowanych, np. przygotowujących się do Olimpiady Historycznej.
Wszystkich zainteresowanych otrzymaniem publikacji prosimy o składnie zamówień na adres Stowarzyszenia: spjn.spjn@gmail.com