Prof. Jan Żaryn - "Kościół w okresie PRL", wykłady otwarte prowadzone w kościołach na terenie powiatów ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, oraz nowomiejskiego.