Jan Żaryn na konferencji prasowej w Olsztynie, oraz na spotkaniu z mieszkańcami Olsztyna.