Okręg nr 85 do Senatu RP .

Okręg wyborczy do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nr 85 - powiat ostródzki, iławski, działdowski, oraz nowomiejski.

Okręg wyborczy do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej nr 34 - Elbląg, obejmuje swoim zasięgiem powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Miasto Elbląg (miasto na prawach powiatu), elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki.


W wyborach do Sejmu nosi numer 34a w wyborach do Senatu jest podzielony na dwa okręgi jednomandatowe: numer 84 oraz 85

W okręgu wyborczym nr 34 (do Sejmu) wybiera się 8 posłóworaz 2 senatorów w dwóch okręgach jednomandatowych (do Senatu okręg nr 84 oraz 85).